Inowator

PROGRAM ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI

OSOBISTEJ I ZAWODOWEJ

Witamy na stronie projektu, poświęconego systemowemu podejściu do wspierania innowacyjności osobistej i organizacyjnej.

Innowacyjność to użyteczna kreatywność, to posiadanie zdolności nie tylko do filtrowania i przetwarzania ogromnej ilości danych, ale przede wszystkim do tworzenia nowych rozwiązań.

To również radzenie sobie z presją, frustracją i wieloznacznością sytuacji, w których przebiegają procesy decyzyjne.

Pomagamy ludziom w wykreowaniu na nowo siebie i organizacji, w których funkcjonują.

Metoda

Metoda powstała z połączenia czterech podejść, które samodzielnie stymulowały innowacyjność, jednak działając razem – dają zaskakujące rezultaty. Sami jesteśmy nimi pozytywnie zaskoczeni.

metoda

OTWIERAMY GŁOWĘ, 
rozwijając myślenie niekonwencjonalne. Przekraczanie nawyków, pokonywanie przeszkód staje się oczywiste.

OTWIERAMY OCZY,
ucząc zarządzania uwagą i mindfulness. Dzięki temu spada stres i rośnie efektywność pracy.

OTWIERAMY SERCE
 i rozwijamy kompetencje osiągania stanu FLOW, w pracy i w domu. Pozytywne emocje wzmacniają innowacyjność.

OTWIERAMY RĘCE,
pokazując najważniejsze i najbardziej skuteczne techniki i metody innowacyjności. 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy trenerami, konsultantami, coachami. Na co dzień pracujemy z osobami indywidualnymi i firmami,  prowadząc warsztaty, opracowując rozwiązania, szkoląc, badając potencjał organizacji, systemów i ludzi. 

Innowacyjność rozumiemy jako otwartość poznawczą, a nie wynalazczość. To zwinność i elastyczność (agility) umysłu, umiejętność twórczego wykorzystania okoliczności.  Dzięki niej rozwijają się inne kompetencje, ułatwia dostęp do już posiadanych zasobów. Naszym zdaniem to najważniejsza meta-kompetencja obecnych czasów nie tylko w życiu zawodowym, ale i w osobistym planie, a jej znaczenie rośnie w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Dlatego teraz nieustające uczenie się nowych umiejętności, przekraczanie nawyków i stereotypowego działania są przedmiotem naszej pracy i wymiany z ludźmi.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ z naszych usług?

W sytuacji:

 • spadku energii, zaangażowania, symptomów wypalenia zawodowego w zespołach lub u indywidualnych osób 
 • zmiany profilu produkcji, lokalizacji, właściciela firmy czy innych konstytucyjnych parametrów
 • spadku efektywności
 • wymuszonych transferów i zmian procesów technologicznych
 • nagłego wzrostu presji konkurencji
 • konieczności wejścia na nowe rynki z nową technologią
 • fuzji i merge’ów między firmami
 • zmian i redukcji personalnych
 • konfliktów wewnętrznych w zespołach
 • przeciążenia kadry menedżerskiej
 • wysokiego poziomu frustracji w grupach pracowniczych
 • przejawów stresu i nadmiernej presji w zespołach lub u indywidualnych osób
 • każdego nowego wyzwania rozwojowego

EFEKTY TRENINGU

 • lepsze radzenie sobie ze zmiennością i niejednoznacznością wymagań otoczenia
  optymalne wykorzystanie zasobów osobistych i zespołowych
 • proaktywność i samodzielność pracowników
 • wyższa satysfakcja z pracy
 • wyższa efektywność pracy
 • lepsza równowaga życie zawodowe/prywatne
 • niższa frustracja pracowników
 •  niższe koszty emocjonalne pracy
 • mniejsza absencja i rotacja pracowników
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • udoskonalenie produktów
 • optymalizacja procesów realizacji zadań

Skontaktuj się

Zostaw nam informację

Close Menu